Kulturelt Forum er en paraplyorganisation for alle kulturaktører i Tønder Kommune. Udgangspunktet er den kulturelle mangfoldighed med professionelle kunstnere, amatører, formidlere og bruger.

Det er Kulturet Forums formål at arbejde for at styrke og udvikle kulturlivet i bred forstand til glæde for borgerne i Tønder Kommune. For at leve op til formålet skal Kulturelt Forum:
- fremme samarbejde på kryds og tværs mellem kulturaktører og andre interesserede
- være dialogpartner for de stående udvalg og kulturaktører
- understøtte og synliggøre kulturaktiviteter i Tønder Kommune
- indsamle idéer og understøtte udviklingsmuligheder og –forslag for kulturlivet
- fordele tilskud til kulturaktører efter politisk godkendte retningslinjer

Kulturelt Forum består af følgende medlemmer:

Formand Jens Andresen: Museet Holmen
Næstformand Karin Toft: Midtlandets Musik- og Teaterforening

Hartvig Dolberg: Musik og Teaterhøjskolen
Jens Møller: Politisk udpeget
Knud Erick Jensen: Tønder Festival
Mogens Gabs: Grænseforeningen
Poul Erik Kjær: Politisk udpeget
Tove Tersbøl: Kulturhuset Emanuel
Åse Lene Lysgaard Madsen: Højer Kunst- og Kulturforening

Suppleanter:
Birgitte Thomsen

Personlige politiske suppleanter:
Louise Terp
Rene Andersen

Tilforordnede:
Lau Grønager – Bibliotekerne i Tønder Kommune
Henrik Thaysen Dam – Tønder Kulturskole
Mette Nielsen – Kultur og Fritid

Sekretariat:
Kultur og Fritid: Kulturkonsulent Mette Nielsen